Att åka på egen hand

För att få allra mest frihet är det bäst att vara en så kallad ”freemover-student”. Det är namnet på den som ordnar sina utlandsstudier på egen hand. Idag är det väldigt lätt att söka information och göra efterforskningar på interlearning-language-travel-tipsnet. Sanningen är att många redan på förhand har en väldigt klar bild över vad och var de ska studera. Kanske finns en viss favoritstad eller ett visst favorituniversitet. Som freemover-student finns möjligheten att följa sina drömmar. Du bestämmer i princip allting. Vilken utbildning du ska läsa, var du ska läsa den, hur länge du ska vara borta o s v. Den stora nackdelen är att du måste se till att ordna allting på egen hand. Därför är nyckeln att vara ute i god tid och planera noggrant. Räkna med att det kan ta upp till ett år att göra förberedelser, skicka en ansökan och senare bli antagen.

Förberedelser

Mycket tid måste läggas på att undersöka utbildningen och det aktuella universitetet. Vad håller det för kvalitet? Hur stor är terminsavgiften? Hur nöjda är tidigare studenter? Tänk på att det måste hålla viss standard för att du överhuvudtaget ska ha rätt till svenska studiemedel. Du måste kontrollera alla antagningskrav och översätta dina svenska betyg. Se till att din ansökan uppfyller alla krav som finns. Blir du antagen är det mycket annat som ska ordnas. Se över om det krävs något visum. Resa och boende måste också förberedas i god tid.

Läsa hela eller delar av utbildningen?

Har du bara tänkt läsa delar av en längre utbildning måste du kontrollera om du kan tillgodoräkna dig dina utlandsstudier och sedan slutföra din utbildning i Sverige. Svenska universitet och svenska högskolor har liknande krav som CSN, d v s utbildningen måste ha en godtagbar standard och vara godkänd av myndigheterna i landet. Ska du läsa en hel utbildning är det bra att vara medveten om att vissa yrken i Sverige kräver svensk legitimation för att få utöva yrket i Sverige. Det gäller till exempel både för läkare och advokater.