Studenters och ungdomars spelvanor

Ett allt större utbud av olika spel på nätet gör att studenter kan spela när som helst, var som helst. För många studenter är spelande en källa till glädje och avkoppling. Om det går för långt, kan det dock också leda till negativa konsekvenser. Motivet bakBibliotheekom spelandet och hur mycket en viss person spelar verkar vara avgörande faktorer. Vad forskningen tyder på är att sannolikheten för negativa konsekvenser ökar hos de studenter som spelar för att fly verkligheten. Bland annat kan det handla om sömnbrist, sämre studieresultat och mer bråk med vänner och nära anhöriga. Enligt statistiken är det också fyra gånger högre risk att drabbas av depression och psykosomatiska symtom jämfört med de som inte spelar alls. För de som spelar enbart för att det är roligt och socialt märks inte samma negativa konsekvenser. Charlotta Hellström har forskat kring spelvanor och på http://www.mdh.se/spelmotiv-viktigare-an-speltid-1.82025 går det att läsa om hur motivet bakom spelandet är avgörande. Samtidigt ska man vara försiktig med att generalisera alltför mycket. Spelproblem finns till exempel i alla åldrar.

Hur ser spelvanorna ut?

Sifferspel är omtyckta hos många studenter. De är lätta att komma igång med och kan ge stora vinster. De tar heller inte särskilt mycket tid i anspråk. En annan fördel med sifferspel är att små insatser fortfarande kan leda till att man vinner stort, vilket är särskilt uppskattat hos den som har pressad ekonomi. Vanliga sifferspel är Keno, Lotto och Bingo. Hos studenter är det inte ovanligt att utnyttja Keno-resultat.com exempelvis. Vissa studenter spelar också casino och poker, två spelformer där det är vanligare att drabbas av problem med spelmissbruk.

Skillnad mellan könen

När det gjorts forskning om pengaspelande har man kommit fram till att personer med ADHD-symptom är mer benägna för att utveckla missbruksproblem. Dessutom märkte man skillnad mellan könen. Hos tjejer märktes ett samband mellan ökat onlinespelande och ökat pengaspelande. Hos killar fanns inget sådant samband. Däremot gav ökad alkoholkonsumtion ett ökat pengaspelande hos killar.