Förbättra din studieteknik

Studenter klagar ofta på att de inte har tillräckligt med tid för att plugga med allt annat som ska hinnas med. Vissa jobbar extra och det finns många olika nöjen som lockar. Ett annat vanligt problem är att det saknas struktur för studierna. Ofta får studenter panik när en tentamen närmar sig och försöker läsa in hela kursen den sista veckan. Mycket av detta kan hanteras genom att förbättra sin studieteknik.

Vad är studieteknik?

Det är ett samlingsbegrepp för hur man studerar. Att förbättra sin studieteknik handlar om metoder för att till exempel minnas mer från föreläsningar, bli bättre på att läsa, planera sina studier o s v. Ofta erbjuds kurser i studieteknik till nya stimg_como_relajarme_antes_de_un_examen_40317_origudenter. Passa i så fall på att ta den kursen. Om du redan tidigt förbättrar din studieteknik kommer du ha stor nytta av det under utbildningens första år.

  • Du blir mer effektiv. Föreläsningar/lektioner utnyttjas bättre och när du ska plugga hemma kommer du också utnyttja tiden bättre. Istället för att plugga två timmar med dålig studieteknik kan det vara bättre att plugga en timme med riktigt bra studieteknik.
  • Du slipper stress. Att plugga som en galning dagarna innan ett prov är ingen bra metod. Med bättre kontroll över sina studier är det lättare att undvika pressen. Du kan sprida ut studierna över en lång tid och känna dig helt trygg i dina kunskaper när provet närmar sig.

Bra tips

Ett grundläggande tips är att alltid sova ordentligt. När hjärnan är utvilad är den mer mottaglig för lärande. Försök hålla en jämn dygnsrytm, d v s gå upp på morgonen och gå och lägg dig vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Se till att använda hjälpmedel. Du kan installera appar i din mobil som hjälper dig att planera dagarna, alternativt en vanlig kalender. Skaffa en markeringspenna så du kan markera viktiga nyckelord eller meningar i dina böcker. Det kan hjälpa minnet. Repetera viktig information. En kort repetition på 5-10 minuter av vad du lärt dig under en dag kan göra underverk för långtidsminnet. Ett annat trick är att renskriva sina föreläsningsanteckningar eller göra nya korta sammanfattningar.