Psykisk ohälsa hos studenter

Studietiden är på många sätt en väldigt spännande tid i livet. Många har just flyttat hemifrån, ibland till en helt nya stad och vissa gånger till ett helt nytt land. Man träffar också många nya människor och det händer mycket hela tiden. Tyvärr finns det också en mörk baksida. Unga människor drabbas idag ganska ofta av psykisk ohälsa och just studietiden är en tid då de är extra sårbara.

Varför är psykisk ohälsa vanlig bland studenter?

Mycket beror på den press studenter ofta känner. De kan vara osäkra på om de kommer klara av utbildningen och utbildningstakten känns ibland alldeles för hög. Leder till till regelrätt stress drabbas studenten av samma problem som den som är stressad i det vanliga arbetsliOPENER_profile-college-mlt-oct14vet. Bland annat kan det leda till sömnproblem och depression. En annan riskfaktor är att många har just flyttat iväg från sin hemstad. De kan känna sig ensamma och sakna familj och vänner på hemmaplan. Ytterligare en faktor är att många studenter börjar testa gränser med alkohol och dylikt. Alla är inte lika bra på att hantera sin ökade frihet. Sist men inte minst har många studenter ekonomiska problem. Det är också en klart bidragande faktor till psykisk ohälsa.

Vad ska man göra om man känner sig drabbad?

Organisationen Studenthälsan hjälper studenter som upplever psykisk ohälsa. Olika universitet och högskolor kan också ha egna stödåtgärder som de brukar informera om. För allvarliga problem är det dock bäst att vända sig till primärvården och psykiatrin, eftersom endast de har de verktyg som krävs för att ge ordentlig psykiatrisk hjälp. Tänk på att det alltid är bättre att försöka söka hjälp i ett tidigt skede än att låta det gå alldeles för långt. På samma sätt är det inte fel att vara uppmärksam på sina vänner. Har de uppenbara problem kan man försöka få dem att söka hjälp eller åtminstone ge några goda råd.