Om att plugga utomlands

Gillar du att resa? Vill du uppleva en främmande kultur och bättra på dina kunskaper i språk? IntrSanjana Dayananda - Pitt Pride - 24 (1)esserad av spännande kontakter och nya vänner? I så fall låter det som att du borde fundera på att plugga utomlands. Vad i princip alla är överens om är att det innebär nyttiga erfarenheter som är svåra att få på annat sätt. Överväger du senare i livet en internationell karriär där du arbetar i ett annat land är det till exempel en väldigt bra förberedelse. Oavsett hur framtidsplanerna ser ut kommer det garanterat att berika och utveckla dig själv som person.

Två olika alternativ

Att åka på egen hand är faktiskt det vanligaste alternativet. Fördelen är att du som student själv kan välja allting, till exempel vilket universitet, vilken utbildning och hur boendet ska ordnas. Dock får man räkna med en hel del planering. Det andra alternativet är att åka som utbytesstudent. Då är utbildningen helt enkelt en del av din vanliga svenska utbildning. Mer är ordnat på förhand och man slipper att oroa sig över terminsavgifter.

Finansiering av utlandsstudier

Punkt ett att kontrollera är om den aktuella utbildningen ger rätt till studiemedel. CSN hjälper till även till vid utlandsstudier på samma sätt som för studier i Sverige. Om samma utbildning i Sverige inte hade gett rätt till studiemedel, kan du heller inte få studiemedel för den utbildningen utomlands. De har några grundregler som måste följas:

  • Är utbildningen utanför EU ska den vara på heltid.
  • Inom EU måste utbildningen vara minst 3 veckor. Utanför EU minst 13 veckor.
  • Måste ha någon typ av formellt avslut (tentamen/examen).
  • Utbildningen ska ha godtagbar standard.

Den sistnämnda punkten kräver lite extra förklaring. Med godtagbar standard menar CSN att utbildningen ska vara erkänd av utbildningsmyndigheten i det aktuella studielandet. Dessutom kan det finnas specialfall. Vid osäkerhet är det bäst att kontrollera vad som gäller genom att kontakta CSN.